Referat fra generalforsamling 2022

8 bådejere var mødt op i Sundby sejlforening til året generalforsamling 2022. Inden mødet var bestyrelsen rundt og se faciliteterne med henblik på sommerens DM. Det er fine og hyggelige forhold og der er lagt op til nogle gode timer på Øresund i august. Referatet kan se her