Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub, torsdag d. 7 april kl 20.

Mødet holdes online på Teams og kan tilgås på dette link

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møde

Deltag på din computer eller mobilapp

Klik her for at deltage i mødet

Videomøde-id: 128 391 469 3

Alternate VTC-instruktioner

Få mere at vide | Mødeindstillinger

________________________________________________________________________________

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Ændring af Klassebestemmelser (præcisering af klassebestemmelser vedr dugtyper)

3. Eventuelt

Vedr. pkt. 2.

Da den ordinære generalforsamling d. 5. marts 2022 ikke var beslutningsdygtig ifg. Klubbens Vedtægter § 7, skal forslag stillet på den ordinære general forsamling genbehandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Der henvises til klubbens hjemmeside (http://www.bb10m.dk) for yderligere oplysninger vedr. motivering og behandlingen af forslaget på den ordinære generalforsamling – ref. her:

https://www.bb10m.dk/wp-content/uploads/Referat-ord-generalforsamling-2022.pdf

Det gælder forslag om at præcisering om anvendelse af sejldug.

Hvis forslaget godkendes på den ekstraordinære generalforsamling er ændringerne gældende så snart disse efterfølgende er godkendt af Dansk Sejlunion (Klassereglernes pkt. A8.1).