Kontingent og medlemsskab

Der er mange gode grunde til at blive medlem af Dansk BB10M klub. Jo flere medlemmer jo større indflydelse, og jo bedre udvikling for klubben og denne dejlige båd. Ved at være medlem støtter du klubben og synlig gør os som en stærk klasseorganisation.

En stærk klasseorganisation er vigtig hvis vi skal bevare en aktiv klub og bådens eksistens som en aktiv entypebåd. Ved at så mange som muligt støtter op om klubben, er det også med til at bevare bådens værdi, som er i alles interesse.

Det er vedtaget at spare portoen og kuvertudgifter (og et ikke ubetydeligt arbejdsbyrde) ved ikke længere at sende indkaldelsen til generalforsamlingerne ud som alm. post (i overensstemmelse med klubbens vedtægter).

Ligeledes sendes der fremover heller ikke kontingentopkrævning incl. girokort ud til medlemmerne pr. alm. post, hvorfor kontingent skal indbetales på klubbens kontonr:

kontonr. 1551-6714803  

Kontigentopkrævninger sker i forbindelse med indkaldelse til de årlige generalforsamlinger.

Kontigentsatser:

Danske aktive, kr. 500

Danske aktive, flere ejere, hver kr.  300

Udenlandske aktive, kr.  250

Passive, kr.  100

For our foreign members, the annual fee for membership can be paid by electronic transfer using SWIFT-BIC: DABADKKK and IBAN: DK76 3000 0006 7148 03

BB10M one design

© 2013-2024 BB10m Klubben Alle rettigheder forbeholdes -- Copyright notice by Blog Copyright