Indkaldelse til generalforsamling 5 marts 2020

Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub lørdag den 5. marts 2022, kl. 13.00.

Mødet holdes hos Sundby Sejlforening, Amager Strandvej 15, 2300 København.

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.     Formandens beretning

3.     Årsregnskab (Link)

4.     Indkomne forslag

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Valg af formand

7.     Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

8.     Valg af revisor og en revisorsuppleant

9.     Vedtægter og klassebestemmelser

10.   Eventuelt

ad 4)    Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal følges af en motivering og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes sendt til Dansk BB10m Klub, Enghaven 27, 4230 Skælskør, eller som e-mail til: janne.ulrik@gmail.com og bveno@mail.dk.

            Bestyrelsen stiller følgende forslag til ændring af klassereglerne:

Forslag om at ændre klassereglernes pkt G 6.1.1.b og pkt G 6.2.1.b til:

“Sejldugen skal overalt bestå af vævet og/eller lamineret dug af fibertråde og polyesterfilm (Mylar). Dugens fibre skal bestå af polyester, aramid og/eller polyethylene, inklusiv UHMWPE fibre. Kulbaserede fibre er ikke tilladt.”

Motivering:

Ifg. BB10m klasseregler er det i dag tilladt at anvende:

Storsejl:

Hvid vævet dug fremstillet af polyester (Dacron) er den eneste dug som er tilladt. Selvom Mylar også er en polyester er den ikke tilladt, da det er en film og ikke en hvid vævet dug.

Fok og genua:

Ud over polyester er det også tilladt at bruge dug med fibre af PEN (Pentex) og aramid (Kevlar). Dvs. at f.eks. kulfibertråde ikke er tilladt. Technora/Twaron er det samme som Kevlar.

Klassereglerne er uklare på brugen af PEN (Pentex), hvilket skyldes den enorme teknologiske udvikling indenfor polymere.

I stedet for PEN (Pentex) burde klassereglerne i stedet have skrevet Polyethylener, da denne klasse af polymere ud over PEN også omfatter Dynema/Spectra, Vectran, og Certran. Dynema/Spectra er begge UHMWPE fibre, ligesom Endumax også er.

Endumax og lignende er ca. 10 % dyrere end pentex, men produktionstiden pr. sejl er kortere så det vurderes samlet set at blive samme pris.

Ad 6)   Bjarne Venø Pedersen (DEN-33) er på valg og modtager genvalg

ad 7)    Bestyrelsesmedlem, Bjerne S. Clausen, DEN-53, er på valg, og er villig til genvalg.

Bestyrelsesmedlem, Jakob Svendsen, DEN-70 er på valg, og er villig til genvalg.

Suppleant til bestyrelsen, Michael Friedrich Den 74, er på valg og er villig til genvalg

ad 8)    Revisor, Peter Michelsen er villig til genvalg. Revisorsuppleant, Claus Jespersen er ligeledes villig til genvalg.

Ad 10) Her kan drøftes løst og fast om klubben eller BB10M’erne.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver ændringer af vedtægter og klassebestemmelser afstemning henhold til § 7.1 i Dansk BB10m Klubs vedtægter.

DM 2022 fra d. 19-21. august 2020 i Sundby

Mere info på BB10M.dk og på Sundby Sejlforenings hjemmeside.

http://sundby-sejlforening.dk/bb10m-dm-2022/#more-16706

Der vil på mødet blive en kort orientering om stævnet.