Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014

Ekstraordinær generalforsamling 2014

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub, tirsdag d. 8. april 2014, kl. 18 hos formanden

 

Bjarne Venø Petersen (DEN-33)

Enghaven 27

4230 Skælskør

Tlf. 30541492

e-mail: bveno@mail.dk

 

Af hensyn til det praktiske arrangement skal tilmelding meddeles formanden hvis man dukker op, senest 2 dage før. Søndag d. 6-april.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Ændring af Klassebestemmelser

3. Eventuelt

Vedr. pkt. 2.

Da den ordinære generalforsamling d. 8. marts 2014 ikke var beslutningsdygtig ifg. Klubbens Vedtægter § 7, skal forslag stillet på den ordinære general forsamling genbehandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Der henvises til klubbens hjemmeside (http://www.bb10m.dk ) for yderligere oplysninger vedr. motivering og behandlingen af forslagene på den ordinære generalforsamling.

Hvis forslagene godkendes på den ekstraordinære generalforsamling er ændringerne gældende så snart disse efterfølgende er godkendt af Dansk Sejlunion (Klassereglernes pkt. A8.1).

Indkaldelse ekstraord generalforsamling 2014