Referat fra generalforsamling d. 8 marts 2014

Kun 1 medlem udover bestyrelsen var mødt op til årets generalforsamling i Skive Sejlklub.

Om det var det flotte forårsvejr der holdt folk hjemme vides ikke. Vi fik udover generalforsamling en status på planlægningen af årets DM, som er på skinner. Vi kan se frem til et flot stævne med gode præmier (til alle) og gratis festmiddag. Men mere om det følger snarest.

Referat kan læses her:

Referat fra generalforsamling 2014