Links

Indkaldelse til generalforsamling 2016 – d. 5 marts i Skælskør

Lørdag den 5. marts afholdes årets generalforsamling i Skælskør.

Generalforsamlingen holdes d. 5 marts kl. 13.00 i Skælskør Amatør Sejlklub, Gammelgade 23, 4230 Skælskør

Indkaldelse kan ses her:  Indkaldelse ord generalforsamling 2016.  Regnskab for 2015 er her: Regnskab BB10m 2015 (foreløbig):

Generalforsamling 2016
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub lørdag den 5. marts, 2016, kl 13:00 i Skælskør Amatør Sejlklub, Gammelgade 23, 4230 Skælskør
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant
9. Vedtægter og klassebestemmelser
10. Eventuelt

ad 4) Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal følges af en motivering og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes sendt til Dansk BB10m Klub, Enghaven 27, 4230 Skælskør, eller som e-mail til: janne.ulrik@gmail.com og bveno@mail.dk.
ad 6) Bjarne Venø Pedersen (DEN-33) er på valg og modtager genvalg
ad 7) Bestyrelsesmedlem, Bjerne S. Clausen, DEN-53, er på valg, og er villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem, Knud Møller Paulsen, DEN-2, er på valg, og er villig til genvalg.
Bestyrelsessuppleant, Dan Nielsen, DEN-41, er på valg og er villig til genvalg.
ad 8) Revisor, Peter Michelsen er villig til genvalg. Revisorsuppleant, Claus Jespersen er ligeledes villig til genvalg.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver ændringer af vedtægter og klassebestemmelser afstemning henhold til § 7.1 i Dansk BB10m Klubs vedtægter.
SUPER DM 2016 i uge 33 fra d. 18-21. august 2016 i Juelsminde
Husk at sende en foreløbig tilmelding gerne så snart som muligt så vi tidligt har en ide om deltagerantallet. http://www.juelsmindesejlklub.dk/DM16/forside.htm

Der vil på mødet blive en orientering om stævnet.