Betaling af kontigent for 2015

  • Skrevet: 1st februar 2015
  • Af:
Betaling af kontigent for 2015
Det er nu tid til at betale kontigent for 2015.
Du bedes indbetale dit kontingent for 2015 på kontonr. 1551-6714803 inden d. 1. marts 2015.
 Kontingentsatserne er (i øvrigt uændrede på 26. år!):
Danske aktive, kr 300
Danske aktive, flere ejere, hver kr 200
Udenlandske aktive, kr 150
Passive, kr 100
For our foreign members, the annual fee for membership can be paid by electronic transfer using SWIFT-BIC: DABADKKK and IBAN: DK76 3000 0006 7148 03 – please transfer the money before 1. of march 2015
Der afholdes generalforsamling i marts måned. Indkaldelse med tid og sted følger snarest.
© 2013-2018 BB10m Klubben Alle rettigheder forbeholdes -- Copyright notice by Blog Copyright