Indkaldelse til ord. generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub lørdag den 20. marts 2021, kl. 10.00.

Mødet holdes grundet omstændighederne omkring Covid19 online via Teams.

Mødet kan tilgås via dette link:

Microsoft Teams-møde

Deltag på din computer eller via mobilapp

Klik her for at deltage i mødet

Få mere at vide | Mødeindstillinger

________________________________________________________________________________

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.     Formandens beretning

3.     Årsregnskab (udsendt sammen med indkaldelsen) – kan ses her

4.     Indkomne forslag

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Valg af formand

7.     Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

8.     Valg af revisor og en revisorsuppleant

9.     Vedtægter og klassebestemmelser

10.   Eventuelt

ad 4)    Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal følges af en motivering og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes sendt til Dansk BB10m Klub, Enghaven 27, 4230 Skælskør, eller som e-mail til: janne.ulrik@gmail.com og bveno@mail.dk.

ad 6)    Bjarne Venø Pedersen (DEN-33) er på valg og modtager genvalg

ad 7)    Bestyrelsesmedlem, Ulrik Larsen, DEN-63, er på valg, og er villig til genvalg.

Bestyrelsesmedlem, Peder Kallerup, DEN-84, er på valg, og er villig til genvalg.

Bestyrelsesmedlem, Peder Kallerup, DEN-84, er på valg, og er villig til genvalg.

Suppleant til bestyrelsen, Michael Friedrich Den 70, er på valg og er villig til genvalg

ad 8)    Revisor, Peter Michelsen er villig til genvalg. Revisorsuppleant, Claus Jespersen er ligeledes villig til genvalg.

Ad 10) Her vil der blive fortalt om status ift. at starte en ny produktion af BB10M i Danmark,

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver ændringer af vedtægter og klassebestemmelser afstemning henhold til § 7.1 i Dansk BB10m Klubs vedtægter.

DM 2021 fra d. 14-16. august 2020 i Egå

Mere info på BB10M.dk og på Egås sejlklubs hjemmeside.

Der vil på mødet blive en kort orientering om stævnet.