Theis Palm vinder DM 2022

Sundby Sejlforening stod for et forrygende DM i BB10M i weekenden. 21 både var klar, men tåge og ingen vind gjorde at fredagens sejladser blev udskudt til over middag. Det lykkes dommeren, at få sat en sejlads i gang efter frokost med meget let og springende vind. Tilfældigheder havde nok en finger med i spillet i denne sejlads, inden bådene blev trukket i havn igen til moleøl og pølser inden aftenens grillmiddag.

Lørdag var der derimod stabil vind og let friskende vind fra nord gennem dagen. Det gav mulighed for 4 fine sejladser hvor Theis Palm med suveræn sejlads fik lagt afstand til de øvrige konkurrenter.

I det øvrige felt var der kamp om pladserne, og flere af de nye både som var kommet til viste flot sejlads og blandede sig i toppen. Generelt var der meget lidt spredning i feltet, hvilket indikerer at det er nogle dygtige besætninger der sejler BB10M.

Sundby sejlforening med stævneleder Jesper Lorents i spidsen havde stablet et super arrangement på benene. Blandt andet var alle både blevet samlet endda med camping på samme område, hvilket gav god anledning til snak og erfaringsudveksling på tværs.

Lørdag aften var der festmiddag i sejlklubbben. Her blev årets midtjyske mester kåret. Det er en tradition, der efterhånden har været i klubben i mange år, og reglerne for dette mesterskab bliver passende udviklet efter behov. I år fik jens Chr. Andersen fra Sundby årets pokal, en halvmodel samt et passende flag.

Søndag startede i hel svag vind og efter lidt udsættelse slog en stabil vind igennem fra syd og der kunne afvikles 2 sejladser inden DM kunne afsluttes.

Der var tæt kamp om 2 og 3. pladsen, men Bjarne Venø fra Skælskør trak det længste strå foran Ulrik Larsen fra Hvidovre sejlklub. Anders Høj Christensen ligeledes fra Hvidovre blev 4, mens Michael Frank Hansen fra Helsingør tog sig af 5. pladsen.

Sundby sejlklub høstede stor ros for stævnet hvor alt klappede. På banen var der i år fin service med information på VHF undervejs. Det var der blandt andet flere både, der havde næsen for langt fremme ved start der havde glæde af.

Resultater her:

https://manage2sail.com/da-DK/event/BB10mDM2022#!/results?classId=b6b0c820-abff-49c0-93b9-5e32ba5c4960

Medaljevindere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub, torsdag d. 7 april kl 20.

Mødet holdes online på Teams og kan tilgås på dette link

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møde

Deltag på din computer eller mobilapp

Klik her for at deltage i mødet

Videomøde-id: 128 391 469 3

Alternate VTC-instruktioner

Få mere at vide | Mødeindstillinger

________________________________________________________________________________

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Ændring af Klassebestemmelser (præcisering af klassebestemmelser vedr dugtyper)

3. Eventuelt

Vedr. pkt. 2.

Da den ordinære generalforsamling d. 5. marts 2022 ikke var beslutningsdygtig ifg. Klubbens Vedtægter § 7, skal forslag stillet på den ordinære general forsamling genbehandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Der henvises til klubbens hjemmeside (http://www.bb10m.dk) for yderligere oplysninger vedr. motivering og behandlingen af forslaget på den ordinære generalforsamling – ref. her:

https://www.bb10m.dk/wp-content/uploads/Referat-ord-generalforsamling-2022.pdf

Det gælder forslag om at præcisering om anvendelse af sejldug.

Hvis forslaget godkendes på den ekstraordinære generalforsamling er ændringerne gældende så snart disse efterfølgende er godkendt af Dansk Sejlunion (Klassereglernes pkt. A8.1).

Indkaldelse til generalforsamling 5 marts 2020

Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub lørdag den 5. marts 2022, kl. 13.00.

Mødet holdes hos Sundby Sejlforening, Amager Strandvej 15, 2300 København.

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.     Formandens beretning

3.     Årsregnskab (Link)

4.     Indkomne forslag

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Valg af formand

7.     Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

8.     Valg af revisor og en revisorsuppleant

9.     Vedtægter og klassebestemmelser

10.   Eventuelt

ad 4)    Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal følges af en motivering og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes sendt til Dansk BB10m Klub, Enghaven 27, 4230 Skælskør, eller som e-mail til: janne.ulrik@gmail.com og bveno@mail.dk.

            Bestyrelsen stiller følgende forslag til ændring af klassereglerne:

Forslag om at ændre klassereglernes pkt G 6.1.1.b og pkt G 6.2.1.b til:

“Sejldugen skal overalt bestå af vævet og/eller lamineret dug af fibertråde og polyesterfilm (Mylar). Dugens fibre skal bestå af polyester, aramid og/eller polyethylene, inklusiv UHMWPE fibre. Kulbaserede fibre er ikke tilladt.”

Motivering:

Ifg. BB10m klasseregler er det i dag tilladt at anvende:

Storsejl:

Hvid vævet dug fremstillet af polyester (Dacron) er den eneste dug som er tilladt. Selvom Mylar også er en polyester er den ikke tilladt, da det er en film og ikke en hvid vævet dug.

Fok og genua:

Ud over polyester er det også tilladt at bruge dug med fibre af PEN (Pentex) og aramid (Kevlar). Dvs. at f.eks. kulfibertråde ikke er tilladt. Technora/Twaron er det samme som Kevlar.

Klassereglerne er uklare på brugen af PEN (Pentex), hvilket skyldes den enorme teknologiske udvikling indenfor polymere.

I stedet for PEN (Pentex) burde klassereglerne i stedet have skrevet Polyethylener, da denne klasse af polymere ud over PEN også omfatter Dynema/Spectra, Vectran, og Certran. Dynema/Spectra er begge UHMWPE fibre, ligesom Endumax også er.

Endumax og lignende er ca. 10 % dyrere end pentex, men produktionstiden pr. sejl er kortere så det vurderes samlet set at blive samme pris.

Ad 6)   Bjarne Venø Pedersen (DEN-33) er på valg og modtager genvalg

ad 7)    Bestyrelsesmedlem, Bjerne S. Clausen, DEN-53, er på valg, og er villig til genvalg.

Bestyrelsesmedlem, Jakob Svendsen, DEN-70 er på valg, og er villig til genvalg.

Suppleant til bestyrelsen, Michael Friedrich Den 74, er på valg og er villig til genvalg

ad 8)    Revisor, Peter Michelsen er villig til genvalg. Revisorsuppleant, Claus Jespersen er ligeledes villig til genvalg.

Ad 10) Her kan drøftes løst og fast om klubben eller BB10M’erne.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver ændringer af vedtægter og klassebestemmelser afstemning henhold til § 7.1 i Dansk BB10m Klubs vedtægter.

DM 2022 fra d. 19-21. august 2020 i Sundby

Mere info på BB10M.dk og på Sundby Sejlforenings hjemmeside.

http://sundby-sejlforening.dk/bb10m-dm-2022/#more-16706

Der vil på mødet blive en kort orientering om stævnet.

BB10M one design

© 2013-2023 BB10m Klubben Alle rettigheder forbeholdes -- Copyright notice by Blog Copyright