Kategoriarkiv: Nyheder

Indkaldelse til ord. generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub lørdag den 20. marts 2021, kl. 10.00.

Mødet holdes grundet omstændighederne omkring Covid19 online via Teams.

Mødet kan tilgås via dette link:

Microsoft Teams-møde

Deltag på din computer eller via mobilapp

Klik her for at deltage i mødet

Få mere at vide | Mødeindstillinger

________________________________________________________________________________

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.     Formandens beretning

3.     Årsregnskab (udsendt sammen med indkaldelsen) – kan ses her

4.     Indkomne forslag

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Valg af formand

7.     Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

8.     Valg af revisor og en revisorsuppleant

9.     Vedtægter og klassebestemmelser

10.   Eventuelt

ad 4)    Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal følges af en motivering og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes sendt til Dansk BB10m Klub, Enghaven 27, 4230 Skælskør, eller som e-mail til: janne.ulrik@gmail.com og bveno@mail.dk.

ad 6)    Bjarne Venø Pedersen (DEN-33) er på valg og modtager genvalg

ad 7)    Bestyrelsesmedlem, Ulrik Larsen, DEN-63, er på valg, og er villig til genvalg.

Bestyrelsesmedlem, Peder Kallerup, DEN-84, er på valg, og er villig til genvalg.

Bestyrelsesmedlem, Peder Kallerup, DEN-84, er på valg, og er villig til genvalg.

Suppleant til bestyrelsen, Michael Friedrich Den 70, er på valg og er villig til genvalg

ad 8)    Revisor, Peter Michelsen er villig til genvalg. Revisorsuppleant, Claus Jespersen er ligeledes villig til genvalg.

Ad 10) Her vil der blive fortalt om status ift. at starte en ny produktion af BB10M i Danmark,

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver ændringer af vedtægter og klassebestemmelser afstemning henhold til § 7.1 i Dansk BB10m Klubs vedtægter.

DM 2021 fra d. 14-16. august 2020 i Egå

Mere info på BB10M.dk og på Egås sejlklubs hjemmeside.

Der vil på mødet blive en kort orientering om stævnet.

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Grundet Covid 19 måtte vi aflyse generalforsamlingen i foråret, og håbede det blev bedre til efteråret. Det ser desværre ikke sådan ud, men vi mener godt vi forsvarligt kan afholde generalforsamlingen – kombineret med et tilbud om også at kunne deltage online.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub søndag den 25. oktober, 2020, kl. 13.00 i Skælskør sejlklub, Gammelgade 23, 4230 Skælskør. Der vil også blive etableret en online-opkobling til mødet via Teams. Indkaldelsen kan ses her: Regnskab er her.

Link til mødedeltagelse via teams.

DM 2020 – Theis Palm genvinder titlen

Årets DM blev i i dagene 14-16 aug gennemført i Assens Sejlklub. I flere dage før stævnet havde den danske sommer endelig fundet vej gennem lavtrykkene. Der var varsel om hedebølge og svag vind, hvilke kom til at holde. Vi startede ud fredag morgen i svag og springende vind, men kom igang efter middag og det lykkedes at gennemføre 3 sejladser i 2-4 m/s under nogenlunde fair forhold. Der var lidt forvirring omkring nogle baneændringer hvilket kostede nogle placeringer og et par disk for nogle både. Fredag aften var der fin grillmiddag i en fantastisk aften på Assens havn.

Lørdag igen svag vind og denne gang også krydret med svære strømforhold. 2 sejladser blev gennemført og dagen sluttede med festmiddag på Saftstationen og kåring af årets midtjyske mester. Olav i DEN 87 fra Thisted løb med denne titel. Båden blev erhvervet i foråret og de viste med stabil sejlads gennem stævnet hvordan det skulle håndteres, og de lå længe med i medaljekampen.

Søndag var der lovet en anelse mere vind og da starten gik slog vinden også nogenlunde stabilt igennem fra S med 3-4 m/s. Der blev gennemført 2 sejladser og Theis Palm og besætning fra Jyllinge kunne herefter igen kåres som danske mestre. Næsten traditionen tro blev Bjarne Venø fra Skælskør nummer 2 og bronzen gik til Søren Koitzsch fra Skive.

Tak til Assens Sejlklub for et fint gennemført stævne.

Resultaterne fra årets DM