Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2017

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Dansk BB10m Klub, tirsdag d. 28. marts 2017, kl. 18.30 i Skælskør Amatør Sejlklub, Gammelgade 23, 4230 Skælskør

 Af hensyn til det praktiske arrangement skal tilmelding meddeles formanden hvis man dukker op, senest 2 dage før. Søndag d. 26. marts på tlf. 30541492 el. e-mail: bveno@mail.dk

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Ændring af Klassebestemmelser (sejldug)
  3. Forhøjelse af kontigent
  4. Eventuelt

Vedr. pkt. 2. og 3.

Da den ordinære generalforsamling d. 4. marts 2017 ikke var beslutningsdygtig ifg. Klubbens Vedtægter § 7, skal forslag stillet på den ordinære general forsamling genbehandles på en ekstraordinær generalforsamling.

Der henvises til klubbens hjemmeside (http://www.bb10m.dk) for yderligere oplysninger vedr. motivering og behandlingen af forslagene på den ordinære generalforsamling – ref. her:

http://www.bb10m.dk/?p=3892

Det gælder forslag om tilladelse af Dynema (Spectra) i sejldug for fok og genoa, samt forslag om at hæve kontigent for aktive medlemmer fra 300 til 500 kr. pr. år.

Hvis forslagene godkendes på den ekstraordinære generalforsamling er ændringerne gældende så snart disse efterfølgende er godkendt af Dansk Sejlunion (Klassereglernes pkt. A8.1).

© 2013-2017 BB10m Klubben Alle rettigheder forbeholdes -- Copyright notice by Blog Copyright